Czy ekologia jest w modzie – raport

Branża modowa w Polsce nie kojarzy się z negatywnym wpływem na środowisko, a brak odpowiedniej wiedzy utrudnia konsumentom wskazanie konkretnych działań oczekiwanych ze strony firm.

Zarówno konsumenci jak i firmy odzieżowe muszą wprowadzić wiele zmian, aby realizować zasady zrównoważonej mody. Konieczna jest edukacja konsumentów i większa świadomość ich wyborów oraz zmiana modelu funkcjonowania firm obejmująca m.in.: zasady obiegu zamkniętego i społecznej odpowiedzialności.

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-114/Accenture-Czy-ekologia-jest-w-modzie-Raport-2020.pdf#zoom=50

Raport o odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonej modzie w Polsce

Leave a Reply